Là người đóng vai trò then chốt trong việc dẫn dắt xưởng vươn tầm trở thành một trong những đơn vị gia công cơ khí hàng đầu Việt Nam.