ông Tuấn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, điều hành đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề. Ông tạo động lực, định hướng để họ ngày càng nâng cao tay nghề, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu gia công của khách hàng.