Sự hiểu biết sâu sắc về mọi khâu trong quy trình vận hành xưởng, cùng kỹ năng quản lý, điều hành xuất sắc là những thế mạnh giúp ông Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó Giám Đốc. Ông luôn chủ động đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.