Băng chuyền mini

    Băng chuyền mini có những ưu điểm:
    • Tốc độ vận chuyển nhanh :20-100m/ phút
    • Năng suất làm việc :30-150m3/giờ
    Dùng băng tải mini trong việc : Đếm sản phẩm, Phân loại sản phẩm, Cân sản phẩm, Tiếp xúc với máy tính –máy in.
    Băng tải được điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Xuất file Access kiểm toán,thống kê